En compliment del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de Juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels següents aspectes legals:

Identificació de la web: mou-te.tus.es

Responsable de la web: TUS SCCL

Adreça: Passeig Comerç, 64

E-mail de contacte: atencioclient@tus.es

Telèfon: 937107951

Dades Fiscals: F-08671471

Dades Registrals: Inscrit al Registre de Cooperatives de Catalunya, al full: S.C.G. 57/81, inscripció núm. 1