Mou-te en autobús

Coneguem els Transports Urbans de Sabadell (TUS)

Activitat per a alumnes de segon cicle d'educació infantil (P4 i P5), educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults que consisteix a conèixer els autobusos urbans de Sabadell i altres mitjans de desplaçament de transport que podem utilitzar per moure'ns dins la nostra ciutat.

Descarrega el fulletó informatiu

Opció 1

Visita les cotxeres!

Visita guiada a les cotxeres de la TUS

Ens desplaçarem en autobús de línia regular des del centre educatiu fins a les cotxeres per les escoles més allunyades, o bé, a peu per les escoles més properes.

Opció 2

Visita un autobús!

Activitat a l'aula + viatge en autobús

Desenvolupament al centre educatiu + realització d'un trajecte en autobús de línia regular al voltant del centre educatiu per posar en pràctica els coneixements adquirits.

L'activitat al centre inclou el passi d'un vídeo explicatiu per conèixer les instal·lacions de TUS i tallers de mobilitat.

Inscriu-te a una activitat!

Mou-te en autobús

Coneguem els Transports Urbans de Sabadell (TUS)

Activitat per a alumnes de segon cicle d’educació infantil (P4 i P5), educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i escoles d’adults que consisteix a conèixer els autobusos urbans de Sabadell i altres mitjans de desplaçament de transport que podem utilitzar per moure’ns dins la nostra ciutat.

Descarrega el fulletó informatiu

Opció 1

Visita les cotxeres!

Visita guiada a les cotxeres de la TUS

Ens desplaçarem en autobús de línia regular des del centre educatiu fins a les cotxeres per les escoles més allunyades, o bé, a peu per les escoles més properes.

Opció 2

Visita un autobús!

Activitat a l’aula + viatge en autobús

Desenvolupament al centre educatiu + realització d’un trajecte en autobús de línia regular al voltant del centre educatiu per posar en pràctica els coneixements adquirits.

L’activitat al centre inclou el passi d’un vídeo explicatiu per conèixer les instal·lacions de TUS i tallers de mobilitat.

Inscriu-te a una activitat!


Mou-te en autobús

Coneguem els Transports Urbans de Sabadell (TUS)

Activitat per a alumnes de segon cicle d’educació infantil (P4 i P5), educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i escoles d’adults que consisteix a conèixer els autobusos urbans de Sabadell i altres mitjans de desplaçament de transport que podem utilitzar per moure’ns dins la nostra ciutat.

Descarrega el fulletó informatiu

Opció 1

Visita les cotxeres!

Visita guiada a les cotxeres de la TUS

Ens desplaçarem en autobús de línia regular des del centre educatiu fins a les cotxeres per les escoles més allunyades, o bé, a peu per les escoles més properes.

Opció 2

Visita un autobús!

Activitat a l’aula + viatge en autobús

Desenvolupament al centre educatiu + realització d’un trajecte en autobús de línia regular al voltant del centre educatiu per posar en pràctica els coneixements adquirits.

L’activitat al centre inclou el passi d’un vídeo explicatiu per conèixer les instal·lacions de TUS i tallers de mobilitat.

Inscriu-te a una activitat!


Mou-te en autobús

Coneguem els Transports Urbans de Sabadell (TUS)

Activitat per a alumnes de segon cicle d’educació infantil (P4 i P5), educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i escoles d’adults que consisteix a conèixer els autobusos urbans de Sabadell i altres mitjans de desplaçament de transport que podem utilitzar per moure’ns dins la nostra ciutat.

Descarrega el fulletó informatiu

Opció 1

Visita les cotxeres!

Visita guiada a les cotxeres de la TUS

Ens desplaçarem en autobús de línia regular des del centre educatiu fins a les cotxeres per les escoles més allunyades, o bé, a peu per les escoles més properes.

Opció 2

Visita un autobús!

Activitat a l’aula + viatge en autobús

Desenvolupament al centre educatiu + realització d’un trajecte en autobús de línia regular al voltant del centre educatiu per posar en pràctica els coneixements adquirits.

L’activitat al centre inclou el passi d’un vídeo explicatiu per conèixer les instal·lacions de TUS i tallers de mobilitat.

Inscriu-te a una activitat!


Mou-te en autobús

Coneguem els Transports Urbans de Sabadell (TUS)

Activitat per a alumnes de segon cicle d’educació infantil (P4 i P5), educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i escoles d’adults que consisteix a conèixer els autobusos urbans de Sabadell i altres mitjans de desplaçament de transport que podem utilitzar per moure’ns dins la nostra ciutat.

Descarrega el fulletó informatiu

Opció 1

Visita les cotxeres!

Visita guiada a les cotxeres de la TUS

Ens desplaçarem en autobús de línia regular des del centre educatiu fins a les cotxeres per les escoles més allunyades, o bé, a peu per les escoles més properes.

Opció 2

Visita un autobús!

Activitat a l’aula + viatge en autobús

Desenvolupament al centre educatiu + realització d’un trajecte en autobús de línia regular al voltant del centre educatiu per posar en pràctica els coneixements adquirits.

L’activitat al centre inclou el passi d’un vídeo explicatiu per conèixer les instal·lacions de TUS i tallers de mobilitat.